Gabriel Abraham Almond kimdir? Hayatı

kihaes 05/09/2018 0

Gabriel Abraham Almond kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1911) ABD’li siyaset bilimci. Siyasal gelişme kuramları içinde işlevselci yaklaşımın temsilcilerindendir. 12 Ocak 1911 ‘de Illinois Eyaleti’nde Rock Island’da doğdu. Chicago Üniversitesi’ni bitirdikten sonra sırasıyla Yale, Princeton ve Stanford üniversi­telerinde öğretim üyeliği yaptı. 1982’de Stanford Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürmekteydi.

Almond, özellikle 1960’lardan sonra Amerikan siyaset biliminde güncellik kazanan siyasal gelişme kuramlarını işlevselci (fonksiyonalist) bir yaklaşımla ele aldı. J. S. Coleman ile birlikte derlediği The Politics of the Developing Areas (“Gelişmenin Siyaseti”) adlı kitabında, azgelişmiş ülkelerdeki siyasal sistemleri karşılaştırmalı bir biçimde inceledi. Almond’a göre, farklı siyasal sistemler, hepsi açısından geçerli olan ortak özellikler temeli üzerinde birbirleriyle karşılaştırılabilir. Gelişme düzeyleri ne olursa olsun, bütün siyasal sistemlerin siyasal yapıya sahip olması; hepsinde aynı “işlevler”in yerine getirilmesi; bütün siyasal yapıların “çok-işlevli” bir nitelik göstermesi ve bütün siyasal sistemlerin kültürel bakımdan “karma” sistemler olması, bu ortak özellikler kategorisini oluşturur. Almond, “karşılaştırmalı siyaset bilimine işlevselci yaklaşım” adını verdiği bu kuramsal çerçe­veyi, 1966’da B. Powell ile birlikte yazdığı Comparative Politics: A Developmental Approach (“Karşılaştırmalı Siyaset: Gelişimci Bir Yaklaşım“) adlı kitapta daha da geliştirdi.

Her siyasal sistemde aynı işlevlerin olduğunu, ancak bunların farklı kurumlar tarafından, farklı derecelerde yerine getirildiğini savunan Almond’a göre, en önemli işlev sisteme istikrar kazandırılması­dır. Almond, bu görüşleriyle çağdaşı kimi siyaset bilimcileri etkilemiş; işlevselci yaklaşımdan hareket eden kimi çalışmalarda, Güney Amerika’daki askeri rejimler, istikrar işlevini yerine getirdikleri için meşru sistemler olarak değerlendirilmiştir.

Almond, “sistem-fonksiyonalizmi” adını verdiği kuramının Parsons’un “yapısal-işlevselci” kuramıyla David Easton’un “sistem analizi” kuramının bir karışımı olduğunu ileri sürer. Bu kuramlar, Kari Deutsch’un “siyasal-iletişim” kuramı ile birlikte, Amerikan siyaset biliminde II. Dünya Savaşı sonra­sında güçlenen Davranışçılık akımının belli başlı daya­naklarını oluşturmuştur.

Gabriel Abraham Almond Eserleri

  1. The American People and Foreign Policy, 1950, (“Amerikan Halkı ve Dış Politika“);
  2. The Politics of the Developing Areas (Coleman ile), 1960, (“Gelişmenin Siyaseti“);
  3. The Civic Culture: PoliticalAttitudes and Democracy in Five Nations (Verba ile), 1963, (“Siyasal Kültür: Beş Ülkede Siyasal Tutumlar ve Demokrasi“).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 5. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.