Füsun Akatlı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/21/2016 0

Füsun Akatlı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1944) Türk deneme yazarı, eleştirmen. Fel­sefe eğitiminden kaynaklanan bir yaklaşımla özellikle öykücüleri eleş­tirmiş, değerlendirmiştir. Ankara’da doğdu. 1962’de Ankara Kız Lisesi’ni, 1966’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde asistan oldu. 1971’de Eğitim Fakültesi’nde başladığı lisansüstü çalışmalarını sürdürerek Hacettepe Üniver­sitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi’nde felsefe doktoru oldu. Felsefe, dil ve edebiyat tarihi üzerine dersler verdi.

Akatlı’nın ilk yazısı 1968’de Forum dergisinde yayımlandı. Bunu, Dost, Yeni A, Soyut, Türk Dili, Militan gibi dergilerdeki deneme ve eleştiri yazıları izledi. Önceleri Altıok soyadını kullandı, ilk yazıla­rında, daha çok bir felsefeci kimliğiyle göründü. Daha sonra, “felsefeyi, yaşamın ve insanın sorunlarına çözüm arayan akım ve yönsemelerden çok, bir dil düzeni, bir bilim analizi” olarak gördüğünü belirtti. Felsefe ağırlıklı ilk denemelerini 1977’de, Niçin Diya­lektik adlı kitabında topladı. Çeşitli edebiyat ürünle­rine getirdiği yeni bakış açılarıyla ilgi çekti. 1980’de yayımlanan Yaz Başına Neler Gelir kitabındaki denemelerinde, edebiyatın ağırlık kazandığı görülür. Yazar, son dönem Türk öykücülüğü üstüne yaptığı değerlendirmelerini, seçtiği yirmi öyküyle birlikte Bir Pencereden kitabında topladı.

YAPITLAR:

  1. Niçin Diyalektik, 1977;
  2. Yaz Başına Neler Gelir, 1980;
  3. Bir Pencereden,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 3. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.