Friedrich Bezold kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/23/2018 0

Friedrich Bezold kimdir? Hayatı

Friedrich Bezold kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1848-1928) Alman tarihçi. Rönesans ve Reform dönemleriyle ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Friedrich Gustav Johannes Bezold 26 Aralık 1848’de Münih’de doğdu, 29 Nisan 1928’de Bonn’da öldü. Münih ve Berlin üniversitelerinde öğrenim gördükten sonra 1870’te Münih Üniversitesi’nden doktora aldı. 1883’te Bavyera Bilimler Akademisi tarih komisyonu üyeliğine atandı. 1884’te profesörlü­ğe yükseldi. 1907’de Prusya Bilimler Akademisi üyesi oldu. 1896’da Bonn Üniversitesi’ne geçti ve 1921’e değin çalışmalarını burada sürdürdü.

Münih’te G. Waitz’in başını çektiği Göttingen Okulu’ndan, Berlin’de de Theodor Mommsen’den etkilendi. Kısa bir süre klasik Antik Çağ ile ilgilendik­ten sonra çalışmalarını Rönesans ve Reform dönemle­rinde yoğunlaştırdı. Aus Mittelalter und Renaissance (“Orta Çağ ve Rönesans”) adlı kitabında bilimle inançlar arasında süren mücadeleyi inceledi. Das Fortleben der antiken Götter im mittelalterlichen Humanismus (“Orta Çağ Hümanizminde Antik Çağ Tanrılarının Yeri”) adlı çalışmasında da batıl inançla­rın insan yaşamındaki yerini ele aldı.

Reform dönemi üzerine tarih yazımını dini sınırlar içinden çıkaran Bezold, 16 .yy’ın toplumsal ve iktisadi olaylarına o zamana değin yazılanlardan çok daha fazla önem verdi ve Reform dönemini toplumsal gelişme süreci içindeki yerine oturttu. Bu bakış açısını en iyi yansıtan kitabı Geschichte der deutscben Reformation (“Alman Reformu Tarihi”) adıyla ya­yımlandı.

1908’de Die Kultur der Gegenwart adlı dergiye Reform döneminin sosyo-ekonomik durumunu ele alan “Staat und Gesellschaft des Reformationszeital- ters” (“Reform Döneminde Devlet ve Toplum”) adlı önemli bir makale yazdı. Münih’in liberal ortamında yetişen ve 1848’in devrimci düşüncelerinden etkilenen Bezold, II. Wilhelm döneminin en sert muhaliflerinden oldu.

Friedrich Bezold Eserleri

  1. Geschichte der deutschen Reformation, 2 cilt 1886-1890, (“Alman Reformu Tarihi“);
  2. Aus Mittelalter und Renaissance, 1918, (“Orta Çağ ve Röne­sans”);
  3. Das Fortleben der antıken Götter im mittelalterlichen Humanismus, 1922, (“Orta Çağ Hümanizminde Antik Çağ Tanrılarının Yeri”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 16. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.