Fevzi Efendi (Mühendis Feyzi Efendi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/13/2015 0

Fevzi Efendi (Mühendis Feyzi Efendi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan Üçüncü Selim zamanı riyaziyecilerinden alim bir zattır. «Sikistanet»in kullanılma usulü ve yükseklik ölçme – alma kaidelerinin logaritme nisbeti üzere istihracının yollarına dair (Muhadarat-ı Feyzi) isminde mühim maddeleri beyan eden bir mukaddime, iki makale ve bir hatime üzerine tertib edilmiş yazma eseri Eyyüb’de Hüsrev Paşa Kütübhanesi ile Yıldız Kütübhanesinde vardır. Kitabın baş tarafında elinde «sikistanet» olduğu halde san’atkarane yapılmış kendi resmi nakş edilmiştir. Yazılış tarihi 1220 (1805) dir. Sonunda o tarihte Osmanlı devlet hizmetinde bulunan İngiliz mühendislerinden Antuvan Jojşero’nun takrizi vardır. Akdeniz Boğazı istihkâmlarının kuvvetlendirilmesi memuriyetiyle bulunduğu zamanda Kilidu’l-Bahr’de irtihal etmiştir. Mezarı taşındaki mücevher tarih şudur:

«Eyledi Feyzi Efendi kuy-i ukbada mekan»: 1230 (1815).

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.