Eyüp Hamdi Akman kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/20/2015 0

Eyüp Hamdi Akman kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1892-1954) Romanya’nın Köstence yakınlarında bir köyde doğmuştur. Orta ve yüksek öğrenimini, kendi ifadesine göre, Romanya’da tamamlamıştır. 1918’de Türkiye’ye geldi. Birçok öğretmen okulu ve eğitim ens­titülerinde meslek dersleri öğretmeni olarak çalışmıştır. Bu eğitimcinin meslek dersleriyle ilgili en önemli eseri, 1927 yılında yayımlanan “Usul-ü Tedris: Nazariyat ve Tatbikatı” adlı kitabıdır. Sivas Öğretmen Okulu öğretmeni iken bastırdığı bu kitap, hem genel, hem de özel öğretim yöntemleri ile ilgili konuları içermektedir. Arap harfleriyle yazılmış ve basılmış olan bu kitap, Cumhuriyet döneminde telif edilmiş olan ilk öğretim yöntemleri kitabıdır. Önsözde, bu kitabı, Avrupa ve Amerika’daki en yeni eğitim akımlarını dikkate alarak, öğretmen okulları programına göre düzenlendiğini belirtmektedir.

Eyüp Hamdi Akman, çoğu kitapçık şeklinde birçok eser yazmıştır. Bunların birçoğu Fransızca, Almanca’dan çeviridir. Birçok meslek der­gisinde yayımlanmış yazıları vardır.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.