Ernst Benz kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/04/2016 0

Ernst Benz kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1907) Alman düşünür. Tanrıbilim ile felsefe arasında sorunların oluşumundan kaynaklanan bir bağlantının bulun­duğu görüşünü savunmuştur. Friedrichshafen yakınlarında Bodensee’de doğ­du. Orada öğrenim gördükten sonra Marburg Üniversitesi’nde okudu. Bir süre Kirchen ve Marburg üniversitelerinde felsefe okuttu. Bütün çalışmalarını tanrıbilim ve felsefe konuları üzerinde yoğunlaştırdı. Ele aldığı sorunların felsefe tarihi boyunca gelişimini, onlarla ilgili çözümleri inceledi. Bu nedenle Stoa felsefesinin üzerinde durduğu ölüm sorunu ile Batı felsefesinde istençle ilgili metafizik sorunlarının gelişi­mini konu edinen geniş kapsamlı incelemelere ko­yuldu.

Çalışmalarını tanrıbilim konuları üzerinde yo­ğunlaştıran Benz genellikle Hıristiyanlık’ın içerdiği insan sorununu işledi. Bir süre Buddhacılık’la ilgi­lendi. Bu akımın insan ve ölümle ilgili düşüncelerini, bu düşüncelerin Batı felsefesiyle olan bağlantılarını araştırdı. Ayrıca Nıetzsche’nin Hıristiyanlık tarihine ilişkin görüşlerini, Schelling’i, Nihilizm’i (Hiççilik) inceledi. Bunların felsefe ve tanrıbilimle olan ilişkile­rini araştırdı. Adem-Havva ve insanın kökeni konu­sunda ileri sürülen görüşlerden yola çıkarak insanın tarihim konu edinen çalışmaları yanı sıra yeni dinlerle de ilgilendi. Kabakçılık, Rus Kilisesi ve Hıristiyan- lık’ın Batı toplumundaki gelişimi üzerinde durdu.

Benz’in değişik konulara yönelik çalışmalarının ereği insanla ilgili sorunları sergilemek, bu sorunlara getirilen çözümlerin kaynaklarını araştırmak, insanı konu edinen düşüncenin tarihini aydınlatmaktır.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Das Todesproblem in der Stoischen Philosophie, 1929, (“Stoa Felsefesinde Ölüm Sorunu”);
  2. Victorinus und die Enttvicklung der Abendll Willensme- taphysik, 1932, (“Victorinus ve Batı’da İstenç Metafiziğinin Gelişimi”);
  3. Der Vollkommene Mensch nach J. Boehme, 1937, (“Böhme’de Yetkin İnsan”);
  4. Schelling, Werden und Wirken Seines Denkes, 1955, (“Schelling, Düşüncesinin Oluşumu ve Etkisi”);
  5. Adam, der Mythus vom Urmens- chen, 1955, (“Adem, İnsanın Atasıyla İlgili Söylence”);
  6. Die Cbristliche Kabbala, 1958, (“Hıristiyan Kabalası”);
  7. Der Übermensch, 1961, (“İnsanın Atası”);
  8. Neue Religionen, 1971, (“Yeni Dinler”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 15. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.