Erich Becher kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/14/2016 0

Erich Becher kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1882-1929) Alman filozof. Tanrıbilim sorunları­na doğa bilimlerinin verilerinden kay­naklanan bir çözüm getirmeye çalış­mıştır. Reinshagen’de doğdu. Münih’te öldü. Münih Üniversitesi’nde felsefe profesörlüğü yaptı. Temelde Dirimselcilik öğretisini benimseyen Becher, Stohl, Reinke ve Bichot ile birlikte bu öğretiyi en yetkin yapısına kavuşturdu.

Doğabilim bulgularını tanrıbilim açısından yo­rumlamaya, böylelikle de dinle bilimi bağdaştırmaya çalıştı. Ona göre bilim sınırlı olduğu için doğanın gizlerini çözemez. Evren olaylarında ve insan varlığının en ilkel başlangıcından en yüksek kültür aşamasına dek birey-üstü bir tinsel varlığın etkisini ve gelişimini araştırdı. Yaşamın kendine özgü böyle bir dirim ilkesinden doğduğunu savunan öğretisine Becher Psikovitalizm (Ruhbilimsel Dirimselcilik) adını verdi. Almanya’da Becher ve onu izleyenlerce ortaya konan ve tanrıbilimle doğa bilimlerini bağdaştıran tutuma “Alman eleştirel gerçekçiliği” adı verilir.

Onun bilim sistemi, nesnelere yönelik bilim, yöntem ve temeller gibi bölümlere ayrılır. Bilimleri ayrıca kuramsal ve gerçek bilimler diye de sınıflandırır.

Öte yandan doğal ve tinsel bilimler diye iki ayrı bilim kategorisi öne sürdü. Doğal bilimler psikolojiyi tinsel bilimler kültür konularını içerir. Bunların hepsi kuramsal ve gerçek bilimler içinde toplanır.

Becher de Bertalanffy ve Reinke gibi, eski dirim­selciliğin dirim ilkesi kavramı yerine, idealist ve bilim dışı yapıda yeni kavramlar koydu. Doğabilimsel bulguları tanrıbilim açısından yorumlayarak Psikovi­talizm öğretisini benimsedi.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Gehirn und Secle, 1911, (“Beyin ve Ruh”);
  2. Geistesıaıssenschaften und Naturvissenschaften, 1921, (“Tinsel Bilimler ve Doğa Bilimleri”);
  3. Einführung in die Philosophie, 1926, (“Felsefeye Giriş”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.