Ercüment Ekrem Talû kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/27/2015 0

Ercüment Ekrem Talû kimdir? Hayatı ve eserleri: (1888-1956) İstanbul’da doğdu, öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı (1905). Bir süre Fransa’da da okudu. Ülkeye dönüşünde Düyun-u Umumiye’ye çevirmen olarak girdi (1908). Cumhuriyetten sonra Matbuat Müdürlüğü, Elçilik Müsteşarlığı gö­revlerinde bulundu. Lise ve yüksekokullarda öğretmenlik yaptı. Çeşitli gül­mece dergileri ve gazetelerdeki yazılarının yanı sıra güldürü yönleri ağır ba­san öykü ve romanlar yayımladı. Bunlarda, İstanbul’un Cumhuriyetten ön­ceki yıllardaki yaşamım yansıtmaya çalışıyor, özellikle “Meşhedi” adlı kahramanının çevresinde değişik konular işliyordu. Halktan kişileri sergi­lemeye özen gösterdiği romanlarında Arnavut, Yahudi, Acem, Arap gibi azınlıkları kendi “şive” özellikleriyle konuşturarak güldürü öğesi sağlama­ya çalıştığı için düzyazıya ve roman tekniğine yeni olanaklar kazandıramadı. Salt güncelliğin sınırlarında kalarak gününün sınırlarını aşamadığı gö­rüldü.

  1. Asriler (1922),
  2. Sâbir Efendinin Gelini (1922, 3. bas. 1939),
  3. Meşhe­di ile Devriâlem (1927, 1943),
  4. Meşhedi Arslan Peşinde (1934, 1944) ünlü romanları arasında sayılabilir.

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı , Meşrutiyet Dönemi 2, Şükran KURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.

Yorumlar kapalı.