Dr. Ziya Somar kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/20/2015 0

Dr. Ziya Somar kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1906-1978) Yanya’da doğmuştur. 1929’da İstanbul Darülfünunun Felsefe bö­lümünden mezun olmuştur. Çeşitli lise ve öğretmen okullarında öğretmenlik yapmıştır. Doktorasını “Türk Felsefi Düşüncesinde İdealist Akım ve Meh­met İzzet” konusunda yapmıştır. 1963-65 yıllarında Erzurum Atatürk Üni­versitesinde Felsefe Öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Varlık dergisinde yazılan çıkmıştır. Pedagoji dergisinde yayımlanan “Pedagoji, Okullarımıza Niçin Giremiyor?” başlıklı bir eleştiri yazısı EK: 20’de sunulmuştur. Dünya’da ve bizde anarşi üzerine bir eseri vardır.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.