Diego De Almagro kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 02/25/2014 0

Diego De Almagro kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1464-1538) İspanyol komutan. Güney Amerika’ nın sömürgeleştirilmesinde rol oyna­mıştır. Toledo yakınlarında Almagro’da doğdu. Kimi kaynaklar doğum tarihini 1475 olarak vermektedir. Kırk yaşına değin İspanyol donanmasında askerlik yaptı. 1514’te İspanyol komutan Pedrarias’ın donan­masıyla Amerika’ya gitti.

1522’de, Pedrarias’ın ilgilenmediği kıtanın güne­yine bir sefer yapan Pizarro’ya katıldı. Daha sonra bu toprakları ele geçirebilmek için V. Carlos’dan gerekli izni aldılar. Pizarro, seferin başkomutanı ve New Castile adı verilen toprakların genel valisi; Almagro ikinci komutan ve Tumbez genel valisi oldu.

1524 vc 1526’daki ön seferlerde yerlilerin Biro ya da Peru olarak adlandırdıkları ülkenin varlığı hakkın­da ipuçları elde ettiler. Pizarro, 1527’de gittiği Rooster adasında kuşatıldı, ama Almagro tarafından kurta­rıldı. 1528’dc Panama’ya döndüler ve sefer hazırlıkla­rına giriştiler.

Pizarro, 1532’de 180 adamıyla Tumbez’e vardı. Burada, İnka İmparatorluğu tahtı için Huascar ile üvey kardeşi Atahualpa arasında bir iç savaş başladığı­nı öğrendi. Atahualpa, Cajamara kentini ele geçirip Huascar’ı saf dışı etmişti; ancak Pizarro, onu Cajamara’da oyuna getirip ülkenin yönetimini ele geçirdi. Almagro ile birlikte İnka împaratorluğu’nun büyük altın ve gümüş servetini yağmaladılar. Almagro, Riobamba’yı (Ekvador) aldı; Peru, Pizarro’da kaldı.

Diego De Almagro

1536’da, İspanya Kralı, Pizarro’ya New Castile, Almagro’ya ise New Toledo bölgesini verdi. Ancak Almagro’nun amacı güneyde Şili adı verilen ülkeyi ele geçirip, buradaki servete tek başına sahip olmaktı. 600 gönüllü ile Güney Amerika içlerine daldı. And Dağları’nı ve Atmaca Çölü’nü aşarak Acongua Vadisi’ne indi. istediklerinden hiçbirini elde edemeden dönüş yolculuğuna başladığı sırada, İspanyollar’ın kukla yönetici olarak atadıkları Inca Manco İnkalar’ı ayaklandırmış, Lima ve Cuzco kuşatılmıştı. Gelen yardımla Lima kuşatması kısa sürede kaldırıldı. Al­magro’nun da gelmesiyle, zayıflamış olan înkalar yenildi. Almagro, Cuzco’yu alarak Pizarro’ya savaş açtı. Abancay Irmağı yakınlarındaki ilk çatışmayı kazandıysa da Las Salinas’ta Pizarro tarafından yaka­landı.

1538’de kurulan mahkemede krala karşı gelmekle suçlanarak idam edildi. Almagro’nun melez oğlu Almagro (Genç) 1541’de Francisco Pizarro’yu öldü­rerek yöneticiliğini ilan ettiyse de İspanya Kralı’nın atadığı vali tarafından idam edildi.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 5. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

İspanyol serüvenci (Alagro, İspanya 1475-Cuzco, Peru 1538). 1514’te Amerika’ya gidip, Pizzarro’nun 1524-25’te Güney Amerika’nın batı kıyısında yaptığı başarısız sefere katılan Diego de Almagro,1526-28’de(yapılan se­ferde ve 1533’te Peru’nun alınmasında Pizzarro kar­deşlerin yanında yer aldı. Pizzarro kardeşlerin, ele ge­çirdikleri topraklarda büyük bir bölümü kendilerine ayırmaları üstüne, onlarla bozuşup, tek başına, yanında 500 kadar İspanyol ve çok sayıda Kızılderiliyle günü­müzün Şili topraklarındaki Copiapo vadisine kadar iler­ledi. Araucanlarla birçok kez çarpıştı. Umduğu değerli madenleri bulamayınca 1537’de Peru’ya dönüp, pat­lak veren Kızılderili ayaklanmasını bastırdı. Pizzarro’ya ve Cuzco’yu denetimleri altında tutan kardeşlerine sa­vaş açıp, başlangıçta birkaç başarı kazandıysa da, Las Salinas’ta yenildi ve 8 Temmuz 1538’de Cuzco’da idam edildi. Oğlu Pizzarrolarla savaşmayı 1542’ye ka­dar sürdürdü.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL

Yorumlar kapalı.