David Daiches kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/30/2021 0

David Daiches kimdir? Hayatı ve eserleri: (1912) İngiliz edebiyat eleştirmeni. Edebiya­tı, parçası olduğu kültürel ve düşün­sel ortamla ilişkisi içerisinde ele alan bir yaklaşım geliştirmiştir. 2 Eylül 1912’de İngiltere’de, Sunderland’de doğ­du. Ailesi Edinburgh’a yerleşince çocukluğu İskoçya’ da geçti. Küçük yaşta edebiyata ilgi duydu, dokuz yaşından başlayarak şiir ve öykü yazmaya başladı. George Watson Koleji’ni bitirdikten sonra Edinburgh Üniversitesi’nde İngiliz dili ve edebiyatı öğrenimi gördü. İncil’in İngilizce çevirisi üzerine yaptığı incele­me ile Oxford Üniversitesinde, Balliol College’dan doktorasını aldı. Aynı yıllarda çağdaş yazarlarla ilgilenmeye başladı, bu ilginin bir ürünü olan New Literary Values (“Yeni Edebi Değerler”) adlı eleştiri kitabı 1936’da yayımlandı. Bunu, 1937’de, İngiliz edebiyatının ve parçası olduğu toplumsal ortamın kısa bir değerlendirmesi olan Literatüre and Society (“Edebiyat ve Toplum”) izledi. 1937-1943 arası Chi­cago Üniversitesinde, 1946-1951 arası Cornell Üniversitesinde, 1957-1961 arası Cambridge Üniversitesi’nde ve 1961-1977 arasında da Sussex Üniversitesinde İngiliz edebiyatı dersleri verdi.

Daiches, Literatüre
and Society, (“Edebiyat ve Toplum”), A Study of
Literatüre (“Edebiyat Üstüne Bir İnceleme”) ve Critical
Approaches to Literatüre (“Edebiyatta Eleştirel Yaklaşımlar”) gibi incelemele­rinde
edebiyatı içinde filizlendiği kültürel ve düşünsel ortamla ilişkisi içinde ele
alan bir yaklaşımın temelle­rini atmıştır. The Novel and
the Modern World (“Roman ve Modern Dünya”) adlı yapıtı 20.yy’ın ilk yarısındaki İngiliz
romanı üzerine yapılmış ilk özgün incelemelerden biridir. Daiches bu kitabında
Joseph Conrad, James Joyce, D. H. Lawrence ve Virginia

Woolf gibi yazarları ele alarak
20.yy romanında ortaya çıkan yeni bakış açıları ve anlatım tekniklerini
irdeler. Çağdaş yazarın karşılaştığı yeni kültürel ortamda modern romanın
ortaya çıkış koşullarını inceler. David Daiches, edebiyatı geniş bir perspektif
içerisinde değerlendirmeye çalışan yapıtlarıyla çağdaş İngiliz edebiyat
eleştirisinin önemli isimlerinden bin olmuştur.

David Daiches
Eserleri:

 1. New Literary Values, 1936,(“ Yeni Edebi Değerler”);
 2. Literatüre and Society, 1938, (“Edebi­yat ve Toplum”);
 3. The novel and the Modern World, 1939, (“Roman ve Modern
  Dünya
  ”);
 4. Poetry and the Modern World,
  1940, (“Şiir ve Modern Dünya”);
 5. Virginia Woolf, 1942; A Study of
  Literatüre, 1948, (“Edebiyat Üstüne Bir inceleme”);
 6. Critical Approaches to Literatüre, 1956, (“Ede­biyata
  Eleştirel Yaklaşımlar
  ”);
 7. A Critical Hıstory of English Literatüre, 1960, (“İngiliz Edebiyatının
  Eleştirel Tarihi
  ”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 29, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.