Dadaloğlu kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/30/2021 0

Dadaloğlu kimdir? Hayatı ve eserleri: (19. yy) Türk halk şairi. Mertlik, başkaldırı ve meydan okuma temalarını içeren şiir­leriyle halk şiiri geleneğinin güçlü temsilcilerindendir. Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmiyor. Toroslar’da Kozan, Erzin, Payas yöresinde bir yerde doğduğu, Gâvur Dağları’nda göçebe yaşamı sürdüğü, Çukurova’yı ve Orta Anadolu’yu gezdiği sanılmakta­dır. Asıl adı Veli’dir. Babası, Türkmenler’in Avşar boyundan Dadaloğlu Âşık Musa adlı bir şairdir.

Yaşadığı dönemde Osmanlı
yönetimine başkaldıran göçebe Türkmen aşiretlerin: bastırmak ve iskân etmekle
görevli Fırka-ı İslâhiye ordusu kurulmuş ve bölgeye gönderilmişti. Bu ordunun
zorlayıcı girişim­leri sonucu başlayan ayaklanmalar ve dağılan aşiretle­rin
mücadelesi, Dadaloğlu’nun kavgacı şiirini oluş­turdu.

Göçebe şairi olan Dadaloğlu,
özellikle, yaşadığı çevrenin olaylarını, yöre insanının duygu ve düşünce­lerini
yansıttı. Göçebe yaşamın dağıtılışına karşı koyan Türkmenler’le Osmanlı
yönetimi arasındaki mücadelede halkın tepkisini ve göçebelikten kopuşun
üzüncünü dile getirdi. Koşma, türkü, semai, varsağı ve destan türünde ürünler
verdi. Yaşanan olayların acı yanlarını, çelişkilerini halk dilinin yalın
söyleyişiyle yansıtan Dadaloğlu kavga şiirlerinin yanı sıra duygu şiirleriyle
de tanınır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 29,
Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.