Cinci Hoca Kimdir? Hayatı

kihaes 12/14/2021 0

Cinci Hoca Kimdir? Hayatı: ( ? – 1648) Osmanlı din adamı. Sultan İbrahim’i etkisi altına alarak, getirildiği devlet görevlerinde çeşitli yolsuzluklar yap­mıştır. Hüseyin Cinni Efendi’nin doğum tarihi bilinme­mektedir. Safranbolu’da doğdu. 29 Ekim 1648’de Mihalıç’ta (günümüzde Karacabey) öldü. Karabaş İbrahim Efendizade Şeyh Mehmed Efendi’nin oğlu­dur. Genç yaşta İstanbul’a gelerek Süleymaniye’deki medreselerden birinde öğrenim gördü. Bir yandan da efsunculuk (büyücülük) yaptı. Adı Kösem Sultan’ın kulağına gitti. Akli dengesi bozuk olan ve sık sık sinir krizi geçiren Şehzade İbrahim’i iyileştirmesi için saraya çağrıldı. Okuduğu dualar ve yaptığı konuşma­larla şehzadenin sinirlerini yatıştırıp onu bir hayli etkiledi.

Sultan
İbrahim’in 1640’ta tahta çıkması üzerine, medrese öğrenimini bile bitirmeden
hemen sarayda görevlendirildi. Şeyhülislam Yahya Efendi’nin karşı çıkmasına
bakılmaksızın ilmiye sınıfına alındı ve üç yıl içinde Galata kadılığına dek yükseldi.

Akli
dengesi giderek daha çok bozulan Sultan İbrahim üzerindeki etkisini kullanarak
pek çok ayrı­calıklar elde etti. Kazasker Kara Çelebizade Mahmud Efendi’nin kızıyla
evlenerek ulema arasında büyük güç kazandı. Cinci Hoca adıyla anıldığı bu
dönemde rüşvet karşılığında birçok kişinin çeşitli görevlere atanmalarına
önayak oldu.

Cinci
Hoca, 19 Mayıs 1644’te Anadolu kazasker­liğine yükseldi. Bu görevi sırasında
kadılıkları büyük paralar karşılığında sattığı için 16 Nisan 1646’da görevden
alındı. Kasım 1646’da, Haziran 1647’de ve Ağustos 1647’de kısa sürelerle
yeniden Anadolu kazaskerliğine getirildi. Ancak rüşvet almayı sürdür­düğü için,
Kasım 1647’de görevden alınarak önce İzmit’e ardından da Gelibolu’ya sürüldü.
Bir süre sonra affedilerek İstanbul’a döndü. 8 Ağustos 1648’de Sultan
İbrahim’in yerine IV’. Mehmed’in tahta çıkma­sı nedeniyle kapıkuluna verilecek
bahşiş için Cinci Hoca’nın da yardımı istendi. Buna yanaşmaması üzerine bütün
varlığına el konularak bahşiş olarak dağıtıldı. Kendisi de bir süre tutuklu
kaldıktan sonra Mısır’a sürgün edildi. Ancak yolda hastalanınca Mihalıç’ta
(Karacabey) kalmasına izin verildi. Bir süre sonra Kırını Hanı’nı araya kovarak
İstanbul’a dönme girişimlerinde bulundu. Ama bu sırada İstanbul’da ayaklanan
sipahilere adamlarının da katılması üzerine sarayın Mihalıç’a yolladığı Limnili
Hüseyin Çavuş tarafından öldürüldü.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 26, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.