Çiang Çing kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/29/2021 0

Çiang Çing kimdir? Hayatı ve eserleri: (1914) Çinli siyasetçi. Ülkesinde Kültür Devrimi olarak adlandırılan hareke­tin önderlerindendir. 1914’te Shantung Eyaleti’ndeki Chuch’eng’de doğdu. 13 yaşında bir tiyatro grubunda çalışmaya başladı. 1933’te komünist bir örgüt içindeki çalışma­ları nedeniyle tutuklandı ve hapis cezasına çarptırıldı. Serbest bırakıldıktan sonra Şanghay’a gitti ve orada sol eğilimli bir film şirketinin yaptığı filmlerde küçük roller aldı. 1937’de Şanghay’ın Japonlar tara­fından saldırıya uğraması üzerine kenti terk edip Chungking’e gitti ve orada bir sinema stüdyosunda çalışmaya başladı. 1939’da Kızıl Ordu’ya katıldı. Daha sonra Lu Hsün Sanat Akademisi’nde tiyatro yöneticisi olarak çalışırken Mao Zedung (Mao Tse-tung) ile tanıştı ve bir süre sonra onunla evlendi. 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra çeşitli kültürel çalışmalarda yer aldı. 1963’te Pekin opera ve balesinde geleneksel Çin sanat biçimi­ne proleter öğeler sokmayı amaçlayan bir hareketi aktif olarak destekledi. 1966’daki Kültür Devrimi, parti yönetimine karşı Mao’nun, ordunun ve geniş halk yığınlarının desteğini sağlayarak başlattığı bir hareketti ve teknoloji karşısında insan etkinliğine önem vermekteydi. Çiang Çing, Lin Piao ile birlikte Kültür Devrimi’nin önderleri arasındaydı. Çin Ko­münist Partisi merkez komitesine seçilen Çiang Çing birçok kitle gösterisine konuşmacı olarak katıldı.

1975’tc, daha önce Kültür Devrimi
sırasında parti genel sekreterliği görevinden azledilmiş olan Deng Hsiao-Ping,
merkez komitesi tarafından politbüroya başkan yardımcısı olarak atandı. 1976’da
aralarında Çiang Çing’in bulunduğu politbürodaki bir grup Deng’in bütün
görevlerinden azledilmesini sağladı. Aynı yıl Mao’nun ölümünden sonra araların­da
Çiang Çing’in de bulunduğu ve “Dörtlü Çete” olarak adlandırılan grup
tutuklandı. Siyasi kadrolar içindeki bu grup yanlısı kişiler görevlerinden
alındı. Deng Hsiao-Ping eski görevine geri döndü. I980’dc yönetimi ele geçirmek
için komplo düzenlemek iddia­sıyla yargılanan Çiang Çing ölüm cezasına mahkûm
oldu. Cezası daha sonra ömür boyu hapse çevrildi.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 29, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.