Christo Kimdir? Hayatı ve Eserleri

kihaes 12/13/2021 0

Christo Kimdir? Hayatı ve Eserleri: (1935) Bulgar asıllı ABD’li heykelci ve tasa­rımcı. Paketleme (packaging) adı ve­rilen sanatsal bir anlatım biçimi ya­ratmıştır. Christo Jaracheff 13 Haziran 1935’te Bulgaristan’ın Gabrova kentinde doğdu. Christo adıyla tanınır. Sofya Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim eğitimi gördü. 1952-1956 arasında Prag’da Burian Tiyatrosu’nda çalıştı. Daha sonra bir yıl Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam etti. 1958’de Paris’e gitti. Burada sanat eleştirmeni Pierre Restany’nin kurduğu Nouveaux Realistes (Yeni Gerçekçiler) gru­bunun üyesi oldu. 1961 ’de Paris’in Visconti Sokağı’n- da mazot bidonlarıyla bir Demir Perde oluşturdu. 1964’te New York’a yerleşerek ABD vatandaşlığına geçti.

Christo
paketleme (packaging)
sanatının yaratı­cısı olarak tanınır. Paketleme, tanıdık nesnelerin, doğal
görüntülerin ve kent öğelerinin bez ya da yarı saydam bir plastik örtüyle
kaplanmasıyla oluşturulan sanatsal bir anlatım biçimidir. Paketlemeye önce
küçük nesnelerle başlayan Christo, giderek daha büyük ve gösterişli şevlere
yönelmiş, ağaçları, araba­ları, yapıları kullanmaya başlamıştır. Paketlediği
yapı­lar içinde İtalya’nın Spoleto kentindeki bir çeşme, Orta Çağ’dan kalma bir
kule ve Chicago Çağdaş Sanatlar Müzesi de vardır. Avustralya’da Sydney’deki
Little Bay Körfezi’ni (yaklaşık 350.000 m2 bir alan) bezle örtmesi
ve Colorado’daki Grand-Hogback Vadisi’ne perde germesi, paketleme sanatının
ilginç örneklerindendir. Christo belirli bir etki yaratmak için geçici olarak
yaptığı paketlemeleri fotoğraf yoluyla saptar ve sergiler. Paketlemeyi
amaçladığı yapılar için izin alamadığında ise paketleme işlemini foto­montaj
yöntemiyle gerçekleştirir.

Christo’ya
göre paketleme, geçici bir dönüştür­me eylemidir. Tanıdık ve varlığına
alışılmış nesneleri paketlemekle onlara kolayca tanımlanamayan bir duygu
yüklemeyi amaçlar. Bu yolla, izleyicinin her gün görmeye alıştığı nesnelere ya
da çevreye, yeni ve soruşturan bir biçimde bakmasını sağlar. Daha dev boyutlu
girişimlerinde, sanatın doğal çevre ve kent ortamıyla ilişkisini irdeler.

Christo Eserleri:

  1. Demir
    Perde. 1961;
  2. Paketlenmiş
    Ağaç 1966;
  3. Spoleto’da bir çeşme ve bir kulenin paketlen­mesi, 1968;
  4. Chicago Müzesi’nin paketlenmesi, 1968;
  5. Avustralya’daki Little Bay Körfezi’nin bezle örtülmesi, 1969;
  6. Colorado’da Giand-Hogback Vadisi’ne perde geril­mesi, 1971.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 26, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.