Charles Greely Abbot kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/07/2015 0

Charles Greely Abbot kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1872-1973) ABD’li astrofizikçi. Güneş sıcaklığı­nın ölçümünde kullanılan pirheliyo-metreyi geliştirmiş ve Güneş sabitinin değerini saptamıştır. New Hampshire’da Wilton’da doğdu. 1928’den 1944’e kadar Washington’da, Smithsonian Araştırma Vakfı’nın yönetimindeki Smithsonian Astrofizik Gözlemevi’nin müdürlüğünü yaptı. Bu görevi sırasın­da çalışmalarım özellikle Güneş astronomisine yönel­ten Abbot, Güneş’in ışımasını ve sıcaklığını ölçmek için çeşitli yöntem ve araçlar geliştirdi. Washington’ da öldü.

19.yy’da Güneş astronomisi büyük gelişmeler gösterirken, Güneş” sıcaklığının ölçümü henüz en güç sorunlardan biri olarak çözüm bekliyordu. İlke ola­rak kolay gözüken bu ölçümün gerçekleşememesinde en büyük etken, atmosferin ışınımları soğurma özelli­ğidir. Güneş, X ışınlarından radyo dalgalarına kadar uzanan çok değişik dalga boylarında enerji yayınlar. 1881’de sıcaklık ölçümü sorununa ilk kez bir çözüm getirildi ve her dalga boyundaki ışımanın şiddetini ayrı ayrı belirleyerek, tüm değerlerin toplamından Güneş sıcaklığının saptanabileceği düşünüldü. Abbot’un bu alana en önemli katkısı Güneş tayfındaki enerjinin değişik dalga boylarına dağılımını saptamasıdır. Gü­neş ışımasını ve tayfını incelerken, o dönemde Güneş sıcaklığının değerini bulmak için tek veri olan güneş sabitini ölçtü. “Yeryüzü üzerinde, Güneş’ten ortala­ma uzaklıkta bulunan ve Güneş ışınlarını dik olarak alan kuramsal bir yüzeyin birim alanına birim zaman­da gelen toplam ışıma enerjisi” olarak tanımlanan bu değişmezin yaklaşık değeri 1,9 cal/cm2/dak’dır.

Abbot’ın Güneş’in sıcaklığını ölçmek için geliş­tirdiği Pirheliyometrede güneş ışınları gümüş bir levha üzerine düşürülür ve ışımanın değeri çok hassas bir termometreyle ölçülür.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 1. Cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.