Cavid Ahmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 08/15/2015 0

Cavid Ahmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Bu zatın mecmua tarzında bir tarihi vardır ki Osmanlı Devleti ile Rusya Devleti arasında meydana gelen harb ve sulhlere dair olan meşhur tarihlerden seçerek iki cild halinde toplayıp tertib ederek birinci cildinde 1036 (1626) tarihinden 1187) Zilka’de’sine kadar olan olayları yazmıştır. İkinci cildinde bu tarihten 1197 (1783) tarihine kadar Enveri Tarihi’ni ve ondan 1201 (1787) senesine kadar Vasıfın Zeyl’i olan ve zikri geçen Hasan Efendi Mecmuasını ve ondan sonra Edib Efendi Tarihi’nin başından bir miktarını ve Enveri Tarihi’ni ve 1206 (1792) senesine kadar kendi zabt ettiği olayları ve Vasıf Zeyli’nin bir miktarını özetleyerek derc etmiştir.

Ragip Paşa’dan Yusuf Ziya Paşa’ya kadar (Verd-i Mutarra) isminde bir de (Zeyl-i Hadikatü’l-Vüzera)sı vardır. 1218 (1803) de İstanbul’da vefat etti. Beşiktaş’da Yahya Efendi Dergahı’nda medfundur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.