Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius kimdir

kihaes 11/22/2021 0

Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (488-583) İtalyan, filozof. Felsefe ve anlık konusundaki yapıtlarıyla skolastik felsefeye kaynak oluşturmuştur. Kalabriya’nın Sevlacium kasabasında doğdu ve orada öldü. Yaşamı konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. 20 yaşındayken Heruler kralı Odoaker’den kontluk payesini alan Cassiodorus, bu krallığın yıkılmasıyla birlikte Ostrogot Kralı Theoderich’in sarayına çağrılmış; burada önce yazıcı, sonra da maliye bakanı olarak görev almıştır. Theoderich’den sonra gelen krallar tarafından da değerli görülerek adalet bakanlığı gibi görevlere getirilmiş; ancak 50 yıl süren devlet hizmetlerinden sonra Gothlar’ın yıkılması üzerine Vivarium Manastırı’na çekilmiştir. Burada çeşitli bilimsel araştırmalar yapan Cassiodorus, kilise büyüklerinin yapıtlarından ve eski Yunan ve Latin yazmalarından oluşan bir kitaplık kurmuştur. Tanrıbilim ve yedi bağımsız sanat üzerine çalışmalarıyla Orta Çağ düşüncesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Cassiodorus, bir ruhbilimci olarak De Anima adlı yapıtında, tinin gövdesiz bir varlık olduğunu öne sürmüştür. Tın, bu niteliğiyle ölümsüzlük ve Tanrısal bir özellik kazandığı gibi bir us varlığı da olmaktadır.

Adem’in cennetten kovuluşundan 519 yılına dek dünya tarihini anlatan ve kiliseyle ilgili eski metinlerden yararlanarak yazdığı Chronica ilk Çağ yazınının değerli bir örneğidir.

Cassiodorus’un en önemli yapıtlarından biri de, Yedi Bağımsız Sanat’ın temellerini kurduğu, Institutiones’tir. Ayrıca Quadrium (“Dört bağımsız bilim”) bölümüne giren ders kitabı De Artibus ac disciplinis liberalium litterarum, Martinus Capella’nın ansiklopedisi, Boetius’un yorumları ve Porphyrios’un Eisagoge’sı ile birlikte Orta Çağ biliminin temeli olmuştur. Onun bu çalışmaları Platon’un Timaios diyalogu, Cicero, Seneca ve Augustinus’un yapıtları ile birlikte de skolastik felsefenin başlangıçta yararlandığı kaynaklar arasına girmiştir. Cassiodorus’un yapıtları 1669’dan sonra yeniden basılarak felsefe alanına kazandırılmıştır.

Cassiodorus eserleri:

  1. Chronica, (“Tarih Günlüğü”); 
  2. Institutiones, (“Kurumlar”); 
  3. De Artibus ac disciplinis liberalium litterarum, (“Bağımsız Bilimlerin Öğretileri ile İlgili Sanatlar”); 
  4. Saeculares Lectiones, (“Çağlardan Seçmeler”); 
  5. De Anima, (“Ruh Üzerine”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 23. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.