Bonifacius kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/20/2018 0

Bonifacius kimdir? Hayatı ve eserleri

Bonifacius kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (680-755) Germen din yayıcısı. Germen ve Frank kiliselerinin yeniden düzen­lenmesi için çalışmıştır. Eski Wessex krallığına bağlı Kirton’da doğdu, Dokkum’da öldü. Yaşamı konusunda yeterli bilgi yoktur. Kiliseler tarihinde ermiş (aziz) olarak nitele­nir. Gerçek adının Winfrid olduğu, sonradan Latince “iyi işler gören” anlamında “Bonıfacius” adını aldığı söylenir.

Bonifacius, Hıristiyanlık’ın bölünmeye, kilisele­rin ayrılmaya başladığı dönemlerde, birleştirici, uzlaştırıcı bir yol tutarak, o çağın Avrupa ulusları arasında, özellikle kiliselerle krallıkları barıştırma konusunda etkili olmuş, bu çalışmaları nedeniyle ermiş (aziz) sanını almıştır. Frank kilisesinin yeniden kuruluşun­da, Germanya’da Hıristiyanlık’ın yayılmasında önemli çalışmaları vardır. Bonıfacius’un çalışmaları ve Kari Martel’in yardımlarıyla Thüringen, Hessen ille­rinde yeni kiliseler kuruldu. Bu başarısı yüzünden Roma’da piskoposluğa yükseltildi (722), bir süre sonra başpiskopos oldu (731). Bonifacius, Papa, Kral Karlmann ve Kral Pepin ile anlaştı, Frank kilisesinin yeniden düzenlenmesini sağladı, kilisenin el konan bütün mallarını geri almayı başardı. Bir süre sonra, yeniden, Friesland’daki görevinin başına döndü, Hı­ristiyan inançlarına karşı çıkanlar (Paganlar) ayakla­nınca öldürüldü.

Bonifacius, Hıristiyanlık’ın doğuş yıllarındaki görüşlerine dönmenin, kilise ile ulus yönetiminin kilise yararına birleşmeleri gereğinin savunucusu ola­rak, yaşadığı çağda ün kazandı. Özellikle, o çağda eski inançlarını sürdüren toplulukların (Paganlar’ın) Hıristiyanlaştırılmaları görüşünü ortaya attı. Bu işin baskıyla değil, İncil’ in öngördüğü barışla, inandırma yoluyla başarılması gereğini savundu. Bu düşüncesi yüzünden öldürülünce “aziz”ler arasına alındı.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 18. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984

Yorumlar kapalı.