Boleslaw I kimdir?

kihaes 04/19/2018 0

Boleslaw I kimdir? Hayatı

Boleslaw I kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (962-1025) Polonya kralı. Polonya Devleti’nin kurucusudur. Chrobry Boleslaw, kimi kaynaklara göre de 966/967’de doğdu. 17 Haziran 1025’te öldü. İlk Piast Dükü I.Mieszko ile Bohemya Prensesi Dobrawa’nın oğludur. Yiğit lakabıyla anılıyordu.

992’de babasının ölümü üzerine Oder ve Warta nehirleri arasındaki Büyük Polonya (Wıelkopolska) Prensliği’nin vönetimi I.Boleslaw’a kaldı. 996’da Po- meranya’vı ele geçirerek ülkesinin sınırlarını Baltık Denizi’ne dek genişletti. Ardından Çekler’in elinde bulunan Krakow bölgesini de topraklarına kattı.

Tahta geçtiğinden beri ittifak halinde olduğu Kutsal Roma-Cermen imparatoru IlI. Otto, 1000 yılında I. Boleslaw’a Polonya Krallık tacını giydirdi. Daha sonra Papa Il. Sylvester’in onayıyla, Polonya’ daki papalığa ait toprakları Gniezno merkez olmak üzere Boleslaw’a verdi.

I.Boleslaw, imparatorluk kilisesinden bağımsız, ulusal bir kilise oluşturarak Gniezno’da başpiskopos­luk, Krakow ve Kolobrzeg’de de birer piskoposluk kurdu.

1002’de IlI. Otto’nun ölümünün ardından impa­ratorluk topraklarına girerek Lusatia ve Misnia’yı ele geçirdi. Bohemya’daki karışıklıklar sırasında, 1003’te burayı da alarak kendini Bohemya dukası ilan etti.

Kutsal Roma-Cermen imparatoru II. Henry ile artarda üç savaş vaptı. 1018’de Bautzen Antlaşması’ yla son bulan bu savaşlar sonunda Lusatia ve Misnia

Polonya’ya, Bohemya ise Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu’na kaldı.

  1.  Boleslaw, yayılma politikasını bundan sonra da sürdürerek, 1018’de Kiev Dukası I. Yaroslav üzerine yürüdü. I.Yaroslav’ın yerine damadı Svyatopolk’u geçirerek denetlediği alanı genişletti. 1025’te öldüğün­de, geride sınırları Bug’dan Elbe’ye, Karpatlar’dan Baltık Denizi’ne dek uzanan bir Polonya Devleti bıraktı.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 18. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984

Yorumlar kapalı.