Bayburtlu Hicrânî kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/11/2014 0

Bayburtlu Hicrânî kimdir? Hayatı ve eserleri: (1908-1969) Bayburt’ta doğan Âşık Hicrani’nin şiirleri İlhan Yardımcı tarafından derlen­miştir. Hayatı hakkında çok az şey biliyoruz. Sanatı üzerinde şu hüküm rahatça verilebilir: Hicrânî, tasavvuf sözlük ve bilgisine hakkıyla vâkıf, Halk şiiri geleneğini yaşa­yarak bilen, mısralarında, kıt’alarında “benim!” diyen şairlere göre, daha bir de­rinlik olan söz ve saz ustalarındandır. Şiirlerine hâkim olan hava ise “karamsarlık”tır denilebilir:

KOŞMA

Şâd olmak istersen ey dil-i şâdân Faruk ol dünyanın feragatinden

Meclis-i devranında bulmazsan bir tad Sefer kılmak yeydir ikametinden

Kulak ver sözüme ey nûr-ı dîdem Arifler bu sözü demiş mukaddem

Kendi şerâfetin bilmeyen adem Ne bilsin gayrinin şerâfetinden

İhlâs ile Hak’ka olanlar bende Seyyâh-ı aşk ile olmuştur rinde

Eğer kabiliyet yoğ ise sende Ne fayda mürşidin kerametinden

 

KOŞMA

Sevda yaylasına göç eden göçsün Göçenler kervandır göçmeyene ne,

Üç harf beş noktanın mânâsı için Açanlar irfandır açmayana ne?..

Saz taşırım tellerine tel uymaz Şebnemlidir güllerine gül uymaz

Nuh çağıdır bizim bahre sel uymaz Geçenler kaptandır, geçmeyene ne?

Yularsız gezenler sivâ elini Cılız sever, vurur ezer belini

Hakikat babına atıp elini Açanlar insandır, açmayana ne?

Borcu olanlar Hakk’a borcun ödesin, Tahire bırakmaz Farzı edasın,

Gönlün ırmağında HİCRAN badesin İçenler sultandır, içmeyene ne?

KAYNAK: TÜRK EDEBİYATI 4. CİLT, AHMET KABAKLI, TÜRK EDEBİYATI VAKFI YAYINLARI, İSTANBUL

Yorumlar kapalı.