Avni Bey (Avni Mahmud Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/19/2015 0

Avni Bey (Avni Mahmud Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Akıl hastalıklarında ihtisas derecesine yakın müeddeb bir tabib olup Üsküdar’lıdır. Uzun müddet Bimarhane (Akil Hastanesi) tabipliğinde hizmet etmiştir. 1341 (1925) tarihinde Kasımpaşa’da fücceten irtihal ederek bir gün sonra Üsküdar’da Atik Valide Camii’nin kıble cihetine ve mihrab arkasına defn edildi. Herkeste bir çeşit delilik olduğuna inanıyordu.

Basılmış eserleri: (Emraz-ı Akliye) ve (Terbiye-i Akliye).

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.