ATAÜ’L- HÜZELİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/23/2014 0

Ata’ b. Dinar, Mısırlıdır. (126) tarihinde Mısır’ da vefat etmiştir. Künyesi, Ebü’r-Reyyan veya Ebü Talha’dır.

Mevki-i İlmisi:

Ata’ b. Dinar rical-i hadis’den, saduk, müfessir bir zattır. Tefsir’e dair bir kitabından bahsolunmaktadır. Bunu Said b. Cübeyr’den nakil ve rivayet etmiştir.

Me’hazlar: Tehzibü’t- Tehzib, El-A’lam, Takribü’t- Tehzib.[49]

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Leave A Response »