Archpoet kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 03/01/2016 0

Archpoet kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (12- yy) Alman asıllı Latin şair. “Goliard” tarzı şiirin en tanınmış örneklerini vermiştir. Gerçek adı bilinmemektedir. “Baş Şair” anlamına gelen Archpoet sanıyla anılır. Doğum ve ölüm tarihle­ri yaklaşık olarak 1130-1165’tir. imparator Friedrich Barbarossa’nın şansölyesi Rainald Dassel tarafından himaye edilmiştir. Otobiyografik nitelik taşıyan şiir­lerinden edinilen bilgiye göre, dönemin kötü şöhretli kadınlarından biriyle olan ilişkisi skandalla sonuçla­nınca şansölyenin gözünden düşmüş, ancak daha sonra yeniden saraya alınmıştır.

Şiirlerinin çoğunda kadın, içki, müzik gibi konu­lar dönemin yaygın ahlak anlayışının dışında bir tutumla işlenmiştir. Cesur, açık bir dille yazmış, dünya zevklerini her şeyin önünde tutan bir anlayış sergilemiştir. Kiliseyi ve dinsel otoriteleri keskin bir dille alaya almış, kimi ilahi ve duaların sözcükleriyle oynayarak açık saçık anlamlar çıkartmıştır, imparator Friedrich Barbarossa’yı yücelten bir şiiri dilden dile dolaşmıştır.

Archpoet Goliard şiirinin en tanınmış örnekleri­ni vermiştir. Goliard sözcüğünün kökeni kesin olarak bilinmemektedir. Yirmi dolaylarında el yazmasında Golias adına rastlanmakla birlikte böyle bir kişinin yaşadığı kanıtlanamamıştır. Özellikle Papalık Divanı’na saldıran şairlere yakıştırılan bu terimin Latince’de obur anlamına gelen “gula” sözcüğünden türediği ileri sürülür.

  1. ve 13. yy’da Almanya, Fransa ve İngiltere’de yaygın ahlak kuralları dışında bir yaşam süren Goli­ard şairlerinin en belirgin özelliği dinsel kurumlara ve Papalık’a açıkça dil uzatan, dünyevi değerleri öven, yergici, alaycı şiirler yazmalarıydı.

Goliard şiirlerinden bir bölümü, ilk kez, 18.yy’da Bavaria Almanya’da ortaya çıkmış, 1847’de Joseph Andreus Schmeller bu şiirleri Carmina Bura­na adı altında yayımlamıştır. 1937’de Alman besteci Cari Orff tarafından bestelenen Carmina Burana, çağdaş müziğin önemli oratoryaları arasında yer alır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 7. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.