Alphonse Bertillon kimdir? Hayatı

kihaes 04/22/2018 0

Alphonse Bertillon kimdir?

Alphonse Bertillon kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1853-1914) Fransız kriminolog. Suçluların kimli­ğini belirlemek için geliştirdiği yön­temle tanınmıştır. 23 Nisan 1853’te Paris’te doğdu. 13 Şubat 1914’te İsviçre’nin Münsterlingen kentinde öldü. Öğrenimini İngiltere’de tamamladı. Fransa’ya döndükten sonra 1878’de Paris emniyet müdürlüğünde çalışmaya baş­ladı. 1888’de aynı yerde adli kimlik tespiti bölümünü kurmakla görevlendirildi.

Bertillon’un yaşadığı dönemde, sabıkalıların kimliğinin belirlenmesi çok zordu. Suç işleyenlere damga vurulması biçimindeki uygulama kaldırılmış, sabıkalıların resimlerinin toplanması yöntemi de ba­şarısızlıkla sonuçlanmıştı. İstatistikçi Quetelet’ten bü­yük ölçüde etkilenen Bertillon, gelişkin kişilerde iskelet yapısının değişmemesi, insan vücudunun boyutlarının ölçülebilmesi ve bu ölçümlerin tekrar­lanması sonucunda hata payının azaltılabilmesi gibi olgulardan hareket ederek yeni bir kimlik belirleme yöntemi geliştirmiştir. “Antropometri” ya da “Bertillonage” adıyla bilinen bu yöntem 1888’dc Fransa’da resmi olarak kabul edilmiş ve diğer ülkelerde de uygulanmaya başlamıştır. Bertillon on bir vücut ölçü­sü temelinde başlattığı yöntemini daha sonra gözler­deki, saçlardaki ve derideki renk farklılıklarını, yara izlerini, lekeleri ve sakatlık belirtilerini ekleyerek, daha da geliştirmiş, verilerine suçluların standartlaştı­rılmış fotoğraflarını eklemiştir. Ancak yöntemin ka­dınlara ve fiziksel olarak olgunlaşmamış kişilere uygulanmasında karşılaşılan güçlükler yüzünden, parmak izlerinden de yararlanmaya başlamıştır.

Parmak izlerini inceleyen bilim dalının (daktilog­rafi) yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla “Bertillonage yöntemi” önemini kaybetmiştir. Bununla birlikte, Bertillon geliştirdiği fotoğraf teknikleriyle kriminoloji alanındaki gelişmelere katkıda bulun­muştur.

Alphonse Bertillon Eserleri

  1. Antropometrik Kimlik Tepitleri: Dış Görünüşe İlişkin Bilgiler
  2. Adli Fotoğraf

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 16. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.