Alkaios kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/07/2018 0

Alkaios kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (İÖ 7-6. yy) Eski Yunanlı lirik şair. Sonradan “Alkaik” adı verilen ve başka şairlerce de kullanılan bir ölçü geliştirmiştir. Midilli adasında Mytilene’de yaşamış soylu bir ailenin oğludur. Yaşamı ayrıntılarıyla bilinmemekle birlikte, Sigeum’da Atinalılar’a karşı savaştığı, yurt­taşları arasındaki iktidar mücadelelerinde yer aldığı bilinmektedir. Çeşitli iç kavgalar sonucu iktidara gelen Tiran Pittacus’a karşı çıkması yüzünden sürgü­ne gönderildiği, bu arada Mısır’ı ziyaret ettiği söy­lenir.

Sappho ile çağdaş olan Alkaios’un şiirleri İÖ 2. yy’da on kitapta toplanmışsa da bunların hiçbiri bugüne ulaşmamıştır. Yazdıkları yalnızca başka ya-zarlarca yapılan alıntılar ve bulunabilen kimi şiir parçacıklarından bilinmektedir. Şair, tanrıları ve yan tanrıları yücelten ilahiler, aşk şarkıları, içki şarkıları ve politik şiirler yazmıştır. Karşıtlarına karşı son derece kinli ve öfkeli olan Alkaios politik şiirlerinde özellikle Pittacus’a şiddetle saldırır.

Şiirlerinden bugüne ulaşan parçacıklara dayana­rak Alkaios’un çağının bilincinde bir yazar olduğunu, İÖ 6. yy Ege kent devletlerinin yaşam değerlerini yansıtmaya çalıştığını söylemek olasıdır. Destansı bir dili, güçlü bir ölçü anlayışı vardır. Alkaios’un yarattı­ğı ya da geliştirdiği “Alkaik” adı verilen ölçü daha sonra Horace tarafından da uygulanmıştır. Alkaios’ un aynı adada, aynı çağlarda yaşamış olan Sapphoya eğilimini dile getiren dizeleri de vardır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 5. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.