Ali İbn-i Ahmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/10/2015 0

Ali İbn-i Ahmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Edirne’de yetişen riyaziyecilerden olup bir müddet memleketindeki selatin camilerinde muvakkıtlık ettikten sonra İstanbul’a gelmiş ve Fatih Camii muvakkıtliğine tayin olunmuştur. 1168 (1754) tarihinde (Müntehabu’l-A’mal) ismi ile yirmi beş bab üzerine müretteb irtifa’ usulü ve nücumun ahkamından bahseden bir eser yazmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.