Alfred (Büyük) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/28/2016 0

Alfred (Büyük) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (849-899) Wessex kralı. İngiliz birliğini hazırla­mış, Anglo-Sakson uygarlığında bilgi ve bilimin yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmuştur. Berkshire’da doğdu. Wessex Kralı Aethelwulf’un oğludur. Alfred, 853 ve 855’te iki kez Roma’ya götürülerek, Papa ile görüştürüldü. 38 yaşına değin okuma yazma öğrenme olanağını bulamadı. Ancak, annesinin de etkisiyle, geleneksel Anglo-Sakson şiiri­ni tanıdı.

Anglo-Saksonlar 7.yy’da Hıristiyanlık’ı kabul etmişlerdi. 860’larda Danimarkalılar Thamcs Nehri’nin kuzeyindeki Doğu Anglia ve Northumbria’yı da kapsayan büyük bir bölgeyi işgal etmişlerdi. 868’de Alfred ve o sırada kral olan kardeşi Aethelred, Danimarkalılar’a karşı, Wessex’in kuzeyindeki Ang­lo-Sakson Mercia Krallığı’na yardım ettiler. Aynı yıl Alfred, Mercia krallarının soyundan gelen Ealhswith ile evlendi. 871’de Danimarkalılar Wessex’e saldırdı. Yapılan savaşlardan birinde Aethelred ölünce tahta Alfred geçti. Birkaç yıl süren barış döneminden sonra, 878’de bu kez de Doğu Anglia’nın Danimarkalı kralı Guthrum Wessex’e saldırdı. Somerset bataklıklarındaki bir kaleye çekilen Alfred, birkaç ay sonra Edington’da Danimarkalılar’ı yendi. Alfred’in üstünlüğünü kabul eden Guthrum Hıristiyan oldu. Yenilen Danimarkalı­lar Thames’in güneyi ile Mercia’nın büyük bir bölü­münden çekildiler.

Alfred, 884’te Doğu Anglia Danimarkalıları üs­tüne bir donanma gönderdi. 885’te Kent’i istila eden bir Danimarka ordusunu püskürttü. 886’da ise Lon­dra’yı ele geçirdi. Bu dönemde, kuzeydeki Northumbria Krallığı da onun egemenliğini tanıdı. Böylece, Alfred, Danimarkalılar’ın elindeki tüm toprakları geri alarak ingiliz birliğinin kurulmasını hazırlamış olu­yordu. 893’e değin süren barış bir Danimarka saldırısı ile bozuldu.

Alfred’in Anglo-Sakson krallarının en büyüğü sayılmasının vc adının bütün Orta Çağ boyunca belleklerden silinmemesinin nedeni, asker ve devlet adamı olarak başarılarının yanı sıra, ülkesinde bilgi ve bilimde bir yeniden doğuşu gerçekleştirmiş olmasıdır.

İnsanları bilgili ve erdemli kılma amacıyla çevresinde­ki bilginlerle birlikte birçok Latince kitabı İngilizce’ ye çevirdi. Bunların başlıcaları, İngiliz tarihçi Bede ve 5.yy tanrıbilimcisi Orosius’un tarih kitapları, 6.yy’da Papa olan I. St Gregorius’un Pastoral Care’i, Boethius’un Consolidation of Philosophy’si, Augustinus’un Soliloquies ‘ıdır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 4. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.