Alaman Yahudi kimdir? Hayatı:

kihaes 12/22/2021 0

Alaman Yahudi kimdir? Hayatı:  Asıl adı Yasef oğ­lu İsrail olan bir Yahudidir ki, Kanunî Sul­tan Süleyman Macaristanın payitahtı olan Budin üzerine yürüdüğünde, bu şehir halkın­ca Türk hükümdarına şehrin anahtarlarını teslime memur edilmişti. İsrail, Budin’in Türkler eline geçmesinden sonra bütün ailesi efradiyle Istanbula hicret etmiş ve Büyük şehrin Yahudi mahallelerinden birinde yer­leşmiş, Kanunî Sultan Süleyman tarafından eline verilen bir ferman ile de, kendisi ve dünya durdukça erkek ve kadın evlâdı ve ah­fadı her türlü vergilerden affolunmuştu. Hic­rî 1104 (M. 1692) tarihli bir divanı hümayun hükmü vardır ki, bu tarihte yanlışlıkla, Alaman oğlu Yahudi torunlarından Yasef adın­da birisinden elindeki muafnâmeye aykırı olarak avârızı divaniye ve kürekçi akçesi is­tendiğini, bunun doğru olmadığı, vaktiyle Budin gibi bir şehrin anahtarlarını Türklere getiren bir adamın evlâd ve ahfadının elle­rindeki Kanunî Sultan Süleyman muafnâmesine göre bu gibi şeylerle rencide edilemiyeceği emrolunmaktadır.

Kaynak: İstanbul Ansiklopedisi, Reşat Ekrem Koçu, Nurgök Matbaası,
İstanbul, 1959

Yorumlar kapalı.