Akif Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/21/2016 0

Akif Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (18.yy) Osmanlı tezkere yazarı. Enderun’dan yetişen şairler üstüne bir tezkere yaz­mıştır. II. Mustafa’nın damadı Koca Ebubekir Paşa’nın oğludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Olum tarihi ise kaynaklarda değişik olarak verilmiştir. Mır’at-i Şi’r adlı tezkeresinin bitimindeki tarih 1797 olduğuna göre, bu tarihten sonra İstanbul’da ölmüş olmalıdır.

Enderun Mektebi’nden yetişti. 1743’e değin Divan-ı Hümayun teşrifatçılığında bulundu. 1745’de küçük evkaf muhasebeciliğine, 1754’de ikinci kez teşrifatçılığa atandı. Bu görevine ek olarak süvari mukabeleciliği de verildi. 1766’da teşrifatçılık göre­vinden alındı.

Tarih-i Cülûs-ı Sultan Mustafa Han b. Sultan Ahmed Han, 1764-1768 arasındaki olayları ve devle­tin teşrifat kurallarını anlatan sade dille yazılmış kısa bir tarihtir.

Mır’at-i Şi’r adlı tezkeresi, yazarın çağdaşı olup, Enderun’dan yetişen yirmi üç şairin yaşamöykülerı ile şiirlerinden örnekleri içerir. III. Selim adına yazılan yapıt, Enderun’un, Hazine-i Hassa, Hazine-i Hümayun, Kiler-i Hassa ve Seferli Koğuşu’na göre dört bölüme ayrılmış ve her bölümde o koğuşa bağlı şairler anlatılmıştır.

Akif’in kendisi de klasik tarzda şiir yazmıştır.

YAPITLAR:

  1. Tarih-i Cülûs-ı Sultan Mustafa Han b. Sultan Ahmed Han, (Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Bölümü, No:2108);
  2. Mir’at-i Şi’r, (Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Emanet Hazinesi Bölümü, No: 1522).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 4. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.