AİSKHİNES KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/25/2014 0

Atinalı hatip (İ.Ö. 390’a doğr.- İ.Ö. 314). Babası Atrometos, Peloponnesos savaşları yüzünden iflas edince bir dilbilgisi okulu açarak geçimini sağlamak zorunda kalan, ağabeyleri başlangıçta sıkıntılı günler geçirmele­rine karşın, yönetimde yüksek görevlere gelmeyi başa­ran Aiskhines de, bazı küçük görevlerde bulunduktan sonra, etkili siyaset adamlarının yardımıyla Boule mec­lisinin genel sekreterliğine seçildi. İ.Ö. 348’de, Make­donya kralı Philippos’un Olynthos’u ele geçirmesinden sonra meclise, Makedonya’ya karşı bir birlik kurulması için Peloponnesos’a elçi heyetleri gönderilmesini öne­ren bir yasa oylatmayı başardı; kendi de bu heyetlerde görev alarak, yurtseverce söylevler verdi. Demosthe­nes ile Philippos’a giderek, Philokrates barışının (346) imzalanmasını sağladı. Demosthenes’in onu vatana ihanetle suçlayarak açtırdığı davada, öteki suçlayıcısı Timarkhos’u kötü alışkanlıklarından ötürü mahkûm et­tirmeyi başardı. Khaironeia yenilgisinden sonra, De- mosthenes’e bir taç verilmesini isteyen Ktesiphon’a karşı bir dava açtı; ama bu davada oyların beşte birini alamayınca, Anadolu’ya göç etmek zorunda kaldı.

Aiskhines’in üç savunma söylevi (Timarkhos’a Karşı, Sadakatsiz Elçilik Üstüne, Ktesiphon’a Karşı), yalın ve açık seçik bir dille yazılmışlardır; dönemin Yunan dü­şüncesini yansıtırlar.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL

Yorumlar kapalı.