AHMET HAN KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/25/2014 0

Altınordu hanlığının son hükümdarı (öl. 1481). Küçük Muhammet Han’dan sonra tahta çıkan (1445) Ahmet Han, Timur’un seferleri sonucu güçsüz düşen hanlığına güç kazandırmaya çabaladı. Vergi göndermeyen Mos­kova Prensliği’ne seferler (1455,1461 ve 1465)düzen- leyerek, Moskova’yı ateşe verdiyse de, başkenti Tahti- li’nde (Saray) çıkan ayaklanmalar nedeniyle gerçek bir başarıya ulaşamadı. Bu arada Kefe (1475) ve Azak kale­lerinin Osrmpnlıların eline geçmesinden sonra, Osman­lIlarla iyi geçinmek için çaba harcadı. Leh kralı Kazimi- erz IV ile Ruslara karşı ortak harekâta giriştiyse de, Leh kralı verdiği sözleri tutmayınca seferden pek bir şey el­de edemedi (1480) ve Don kıyısında kışı geçirirken, Şeybani hükümdarı İbak Han’ın yaptığı bir baskında öl­dü (1481 ).ÜIkenin birliğini sağlayabilecek bir han bulu­namadığı için Altınordu devleti yıkıldı.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL

Yorumlar kapalı.