Ahmet Caferoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 11/22/2021 0

Ahmet Caferoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri: (1899-1975) Türk, dilbilimci ve Türkolog. Türk dili tarihi, Türk adbilimi (onomastik) ve Anadolu ağızları konusundaki ça­lışmalarıyla uluslararası ün kazan­mıştır. 17 Nisan 1899’da Azerbaycan’ın Gence kentinde doğdu, 6 Ocak 1975’te İstanbul’da öldü. İlk ve ortaöğrenimini Semerkant ve Gence’de tamamladı, sonra Kiev Yüksek Ticaret Okulu’na başladı. Bu okulda üç dönem eğitim gördükten sonra Ekim Devrimi’nin başlaması üzerine Gence’ye döndü, Azerbaycan’ın bağımsızlığı için girişilen mücadeleye katıldı. 1919’da Bakü Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde kısa bir süre okudu, ancak bağımsızlık hareketinin yenilgiye uğraması üzerine kaçarak Tür­kiye’ye geldi. Türk dili üzerine çalışmalarını İstanbul Darülfünunu’nda sürdürerek 1924’te burayı bitirdi. 1925’te Türkiyat Enstitüsü’nde asistanlık yaptığı sıra­da Alman Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bir bursla Almanya’ya gitti. Berlin ve Breslau üniversitelerinde doktora çalışması yaptı. 1929’da Azerbaycan ağzı üzerine- hazırladığı teziyle doktor oldu. Aynı yıl Türkiye’ye döndü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde doçentliğe, 1938’de ise profesörlüğe yükseldi. 1946’da Fuat Köprülü üniversiteden ayrılın­ca onun yerine Türk Dili Tarihi Kürsüsü’nün başkan­lığına getirildi. 1973’te emekliye ayrıldı.

Ahmet Caferoğlu,
özellikle Anadolu ve Azeri ağızları, Türk adbilimi, Türk dili tarihi konularında
çalışmış, bu konularda 400’ü aşkın makale yayımlamıştır. Kuruluşundan beri Türk
Dil Kurumu’nun üyesi olmuş, uluslararası birçok dilbilim kuruluşuna üye
seçilmiştir.

Ahmet Caferoğlu Eserleri:

 1. Azeri
  Edebiyatında İstiklâl Müca­delesi,
  1932;
 2. Uygur
  Sözlüğü, 3 cilt, 1934-1938;
 3. Anadolu
  Dialektolojisi
  Üzerine Malzeme, 2 cilt, 1940-1941;
 4. Doğu
  illerimiz Ağızlarından Toplamalar, 1942;
 5. Anadolu
  Ağız­larından Toplamalar, 1943;
 6. Türk
  Dili Tarihi Notları, 2 cilt,
  1943-1947;
 7. Sivas
  ve Tokat İlleri Ağızlarından Topla­malar, 1944;
 8. Güney
  Doğu İllerimiz Ağızlarından Topla­malar, 1945;
 9. Kuzey
  Doğu İllerimiz Ağızlarından Topla­malar, 1946;
 10. Orta
  Anadolu Ağızlarından Derlemeler, 1948;
 11. Anadolu
  İlleri Ağızlarından Derlemeler, 1951;
 12. Türk
  Dili Tarihi, 2 cilt, 1958-1964;
 13. Türk
  Kavimleri, (ö.s.),
  1983.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 22, Anadolu
yayıncılık.

Yorumlar kapalı.