Ahmed İbn-i Bali Fakih kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/19/2015 0

Ahmed İbn-i Bali Fakih kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı ulema ve tabiblerinden bir zat olup Saruhan (Manisa) Sancağı dahilindeki Akhisar Kazasına bağlı Marmara Nahiyesindendir. Meşhur Molla Arap’ın talebelerinden olup tahsilini ikmalden sonra bir müddet kadılık mesleğinde bulunmuşsa da sonradan bu meslekten feragatla İlmen ve amelen tıb ilmi ile meşgul olmaya başladı. Meşhur hakim İlyas Şirazi’nin tıb ilminden (Havi-i Sağir) adlı eserini (Mecmeu’l-Mücerrebat) is­mi ile beş makale üzere terceme etmiştir ve bu makalelerin ihtiva ettiği babların sonlarına da lüzumlu ilaveleri koymuştur. Bu büyük eserin 987 (1579) tarihinde yazılan bir nüshası tarafımdan görülmüştür.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.