Ahmed Efendi (Şarihu’l-Menar Zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/24/2015 0

Ahmed Efendi (Şarihu’l-Menar Zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: «Menar» şarihi yüksek kaadılar sınıfından Amasyalı Bayram Efendi zade Abdulhalim Efendi’nin oğludur. Babasından ve sair faziletli kimselerden ilim tahsil ederek icazet almış ve babası ile İstanbul’a gelip muid (dopent) Ahmed Efendi’ye mülazim (asistan) ve imtihanla müderris olmuş ve medreseleri devr ederek «Sahn» payesi ile Davudpaşa Müderrisi iken 1067 (1657) tarihinde vefat etmiş, müderrisi bulunduğu camiin avlusuna defnedilmiştir. Fazıl, tarih ilmi ve muhadaratta mahir, alim bir zattı. «Şamil ve Kamil» adı ile Hz. Âdem’den 1060 (1650) tarihine kadar mükemmel bir tarih yazmış ve 1066 (1656) tarihine kadar Osmanlı Devletinin vakalarını da zabt ederek «Vekayi’name» yazmıştır. Bir de «Silsile-i Ulema» adında bir eseri vardır. Eserleri basılmamıştır. ‘Vekayi’name’si Naima’nın başlıca kaynaklarındandır. (Vekayi’name)si çeşitli yönleri ile ehemmiyeti haiz ise de maatteessüf nüshası görülememiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.a

Yorumlar kapalı.