Ahizâde Yahya Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/04/2015 0

Ahizâde Yahya Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1574-ö. 1612) Ahizâde Abdülhalim Efendi’nin oğludur. Babası gibi ulema bir zat olarak bilinir. Medrese eğiti­mini tamamladıktan sonra değişik görevlerde bulundu. Cemaziyelevvel 1006’da (Aralık-Ocak 1597-1598) azlolunan Molla Sadık’tan sonra Si­nan Paşa Medresesi’ne müderris oldu. Cemaziyelevvel 1008’de (Kasım- Aralık 1599) Pir Ali Efendi yerine Hângâh Medresesi’ne, Rebiülahir 1010’da (Eylül-Ekim 1601) Hidayet Efendi yerine Sahn Medresesi’ne, Ramazan 1011’de (Şubat-Mart 1603) Üsküdar’daki Valide Sultan Medresesi’ne, Cemaziyelevvel 1013’te (Eylül-Ekim 1604) Ali Çelebizâde yerine Süleymaniye Medresesi’ne atandı. Bir müddet müderrislik yaptıktan sonra 1018’de (1609-1610) Mısır mollası oldu. Şaban 1020’de (Ekim-Kasım 1611)azl edildi. İstanbul’a gelirken Şam’da 40 yaşında vefat etti. Arapça şiirler yazma konusunda maharetliydi. Fazıl ve mağrur bir zat idi.

Kitapları: Bahriye adlı bir kitabı bulunmak­tadır.

Barış SARIKÖSE

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.