Ahi Şerafeddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/04/2015 0

Ahi Şerafeddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 1350-51) Ankara’nın önde gelen Ahilerindendi. Ahi Sinan Şecerenamesi’nde ismi Ahi Şerafeddin Hace Os­man olarak geçer. Vefatına kadar Ahilerin reisli­ğini uhdesinde bulundurdu. Emîr Eretna’nın nai­bi olduğu anlaşılan Ahi Şerafeddin, Gazan Han’ın baş müşaviri Alâüddevle Simnânî’nin (ö. 734 / 1333) talebesi idi. 751’de (1350-51)Ankara’da vefat eden Ahi Şerafeddin, yörede zengin vakıf­ları bulunan eserler yaptırdı. Bunlardan ken­di adıyla anılan zaviye günümüze ulaşmazken, cami ve türbesi hâlen ayaktadır. Ahi Şerafeddin Camii’nin inşası, babası zamanında (1290) ta­mamlandı. Kabri, söz konusu cami bitişiğindeki türbededir. Türbe, vefatından önce 731 (1330) yılında yaptırıldı.

Mehmet Ali HACIGÖKMEN

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.