Ahi Şemseddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/04/2015 0

Ahi Şemseddin kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ahi Hasan’ın babası ve Osmanlı Beylği’nin ku­rucusu Osman Bey’in en yakın arkadaşlarından biridir. İbn Battuta, Anadolu gezisi esnasında Bursa’ya geldiğinde, misafir olduğu zaviyelerden biri Ahi Şemseddin zaviyesi idi. O, bu konudaki izlenimlerini aktarırken: “Ahi Şemseddin’in mi­safiri iken aşure günü gelip çattı. Ahi Şemseddin bu özel günün şerefine zaviyede çeşitli yemek­ler hazırlatarak üst düzey komutan ve ileri ge­lenlere ziyafet verdi. Hep birlikte iftar ettik, gü­zel sesli hafızlar Kur’an-ı Kerim tilavet etti. Vaiz Mecdüddin-i Konevî de davet edilenler arasında olup, çok güzel anlamlı bir vaaz verdi. Sonra öğrenciler sema ve raksa başladılar” ifadeleriy­le izlenimlerini aktarır. İdris-i Bitlisî, Orhan Bey Bursa’nın fethi müjdesini Osman Bey’e getirdi­ği zaman yanında Edebâli, Ahi Şemseddin, Ahi Hüseyin, Turgut Alp ve Saltuk Alp ile Çandarlı Kara Halil’i birlikte zikreder. Bu bilgiye istinaden Orhan Bey’in iktidara geçiş sürecindeki ulema ve diğer devletlü zevatın toplantısında Ahi Hasan ile beraber babası Şemseddin de bulunuyordu. Ölüm tarihi tespit edilemeyen Ahi Şemseddin’in tekke faaliyetlerini oğlu Hasan devam ettirdi.

H. Mustafa ERAVCI

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.