Ahi Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/03/2015 0

Ahi Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tokat’ta XIV. yüzyılda yaşamış bir Ahi ve zaviye kurucusudur. Asıl adı Mehmedî Muhyiddin’dir. Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi mevcut değildir. 12 Ramazan 765 (6 Haziran 1364) ta­rihli vakfiyesine göre, Tokat’ta bir külliye özelliği gösteren zaviye yaptırmıştı.

Turan GÖKÇE

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.