Ahi Mustafa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/03/2015 0

Ahi Mustafa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (KONYA) Konya’nın ileri gelen Ahilerindendi. Ahmed Eflâkî’nin (ö. 1360) eserinde, Ulu Arif Çelebi (ö. 1320) ile aynı günde doğduğu ve babasının ricası üzerine isminin Mevlana tarafından konulduğu belirtilir. Yazara göre Ahi Mustafa, Mevlana’nın âşıklarından olup, Mevle­viler tarafından değer verilen bir kimse idi. Ancak zamanla çevresi genişleyip, makam ve mevki sa­hibi olunca Mevlevilikten uzaklaşmaya ve Konya halkıyla arası açılmaya başladı. Şehrin ileri gelen­leri bu durumdan Sultan Veled’e (ö. 1312) birkaç kez şikâyet ettiler. Sultan Veled, Ahi Mustafa’ya nasihatlerde bulunduysa da bir sonuç alamadı. Üstelik ondan beklemediği ağır sözler de işitti. Ahi Mustafa’nın bir sema meclisinden sonra gelişen olaylar sebebiyle Ulu Arif Çelebi ile de arası açıl­dı. Müteakiben Karamanoğlu Yahşi Bey’in rindleri tarafından öldürüldü ve âsitânesinin kapısına defnedildi.

İsmail ÇİFTCİOĞLU

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Ahi Mustafa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (KÜRE) Kastamonu’ya bağlı Küre’de yaşayan Ahi önderle­rinden biri idi. XV. yüzyılda yaşayan Ahi Mustafa, Küre vakıfları içinde yer alan Himmeti Zaviyesi mensuplarındandır. Bu zaviye, ahilerin etkin ol­duğu bir zaviyedir. Ahi Mustafa ve oğulları, zaviye vakfında mütevellilik görevlerini icra etmişler ve Küre’nin sosyal, kültür ve üretim tarihinde önemli görevler üstlenmişlerdir.

  1. Mustafa ERAVCI

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.