Ahi Musa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/03/2015 0

Ahi Musa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (Malkara) Orhan Gazi ve Murad Hudâvendigâr döneminin (1362-1389) ileri gelen Ahilerindendi. Gelibolu’ya bağlı Malkara’da yaşadığı bilinmekle birlikte haya­tı hakkında fazla bilgi yoktur. İsmine ilk defa Receb 767 (Mart 1366) tarihli bir mülknâmede rast­lanmaktadır. Sultan I. Murad tarafından tanzim ettirilen bu mülknâmede, Ahi Musa’ya Malkara’da mülk tahsis ettiği, ayrıca ona daha önce Ahilerden kuşandığı şeddi (kuşağı) kendi eliyle kuşatıp sözü edilen yere Ahi tayin ettiği ve Ahilik icazetnâmesi verdiği kaydedilmektedir. Ayrıca mülknâmede Ahi Musa ailesinin bazı vergilerden muaf tutulduğu da ifade edilmektedir. Tahrir kayıtlarında, bu ailenin vakfiyede belirtilen mülkün dışında Malkara’da başka vakıflarının ve Ahi Musa adına bir zaviyenin bulunduğundan da söz edilmektedir.

Ahi Musa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (KONYA)

Mevlana’nın torunu Ulu Arif Çelebi’nin (ö. 1319) postnişinliği sırasında Akşehir’de önde gelen Mevlevi halifesi olarak görev yaptı. Bu bağlam­da XIII. yüzyılın son çeyreğiyle XIV. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı söylenebilir. Ahi Musa, Akşehir’de kendi adıyla anılan, Osmanlı döne­minde Mevlevihane olarak da bilinen bir zaviye inşa ettirdi. Şeyhi Ulu Arif Çelebi’yi bu tasavvuf yapısında çok sık misafir ettiğini Eflâkî yazar.

Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.