Ahi Mihal kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/02/2015 0

Ahi Mihal kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kastamonu’ya bağlı İnebolu kazasında Gayri­müslimlerin ellerinde Ahi Mihal adlı 15 çiftlik mikdarı bir mezraanın adıdır. Bu mezraayı ke­simle tutup bir kiliseye vakf etmişlerdi. 1487 yılı öncesinde İnebolu subaşısı Yakup Bey, çiftliği 3000 akçeye satın alıp kendi üzerine kaydettirmişti. Daha sonra mezraa gelir getirmez olmuş ve bazı kimseler 300 akçe verip burasını tasarruf etmeye başlamışlardı. 1530 yılında bu mezranın 300 akçelik hasılatı diğer vakıflar arsında görül­mektedir.

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.