Ahi Mecdüddin Ankaravî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/01/2015 0

Ahi Mecdüddin Ankaravî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ankara’nın ileri gelen Ahilerindendi. Eflâkî’de “Hâce Mecdüddin-i Meragî” diye kaydedilir. Meragî olarak tanınması, onun günümüzde İran sınırları içinde bulunan önemli Ortaçağ şehirlerden Meraga şehri güzergâhında ticaret­le uğraşmasından veya burada tahsil görmüş olmasından ileri gelmiş olmalıdır. Niğdeli Kadı Ahmed’in zenginliğinden bahsettiği Ahi Mec-düddin, Mevlana’nın yakın dostlarındandı. Nite­kim Moğolların Anadolu’da Ahi ve Türkmenlere baskı ve zulüm yaptığı sırada, Ahi Mecdüddin koyunlarının korunması için Mevlana’dan him­met dilemişti. Mevlevilerle her zaman iyi ge­çindiği anlaşılan Ahi Mecdüddin, Hindistan’ın Şâş-i Hindî sarığı, Hindi bârî fereci ile göm­lek, ayakkabı ve çizmelerden ikişer üçer takım yaptırıp, bunları sandıklara koyar ve saklardı. “Gûyendelere” ve halka bahşiş vereceği zaman bu giysileri yanında hazır bulundurur ve hediye ederdi. Niğdeli Kadı Ahmed’e göre Ahi Mecdüd-din Ankaravî; Yakub el-Kürdî, Süleyman Hacerî, Cafer el-Halebî, İbrahim el-Mekkî, Ahmed el-Asam, İbrahim bin Ethem, Yakub el-Berrî gibi âlimlerden ders almıştı.

Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.