Ahi İsa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/31/2015 0

Ahi İsa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 795 / 1392) Kadı Burhaneddin Ahmed döneminin (1381­1398) naip ve özellikle dış ilişkilerde ileri gelen temsilcilerdendi. Mezar kitâbesinde babasının ismi Ahi Muhammed olarak kaydedilir. Dönemin kaynakları Ahi İsa’nın dürüstlüğü ve dindarlığın­dan dolayı Kadı Burhaneddin tarafından naipliğe getirildiğini ve onun bilhassa Amasya Emîri Hacı Şadgeldi (ö. 1381) ile olan anlaşmazlıkların çö­zümü için aracı olarak görevlendirildiğini belirtir. Ahi İsa, bir ara Kayseri valisi Ömeroğlu Cüneyd Bey’e karşı harekâtı esnasında esir düşmüşse de kısa bir süre sonra Kadı Burhaneddin’in Cüneyd Bey’in üzerine yürümesiyle esaretten kurtulmuş­tur.

Ahi İsa’nın, Kayseri’de kendi ismiyle anılan bir zaviye ve bir mescidi mevcuttu. Onun Sivas’ta 795 (1392) tarihli sanduka şeklinde kitâbeli bir mezar taşının bulunmuş olması, hayatının son zamanlarını bu şehirde geçirdiğini ve burada ve­fat ettiğini gösterir.

Zekai METE

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.