Ahi Elvan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/28/2015 0

Ahi Elvan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Babasının adı Hacı Mecdüddin’dir. Ahi Elvan Mehmed Bey olarak bilinir. 918 (1512) tarihli vakıf defterinde Ahi Bayezid adlı bir oğlunun olduğu belirtilir. Sultan I. Murad döneminde tımar sahibi olduğu bilinen ve Ankara’nın nüfuzlu Ahilerinden olan Ahi Elvan’ın kendi adını taşı­yan bir zaviyesi ve camii vardı. Zaviye zaman­la ortadan kalkmıştır. Ancak Samanpazarı’nda Ahi Arap mahallesi, Koyunpazarı sokağında bu­lunan ve 1331-1360 tarihleri arasında yaptırıl­dığı tahmin edilen camisi halen ayaktadır. 1382 yılında vefat eden Ahi Elvan’ın mezarı Yediler Kabristanı’ndadır. Bugün Eti Mesgut’a bağlı El­van köyünde kardeşlerine ait olduğu söylenen iki kabir bulunmaktadır.

Mehmet Alı HACIGÖKMEN

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.