Ahi Çelebi, Hasanefendizâde kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/28/2015 0

Ahi Çelebi, Hasanefendizâde kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 1130 / 1718) Türk bestekârı ve icracısı olan Hasanefendizâde Ahi Çelebi’nin hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. İstanbul’da doğdu. Devrin tanınmış ilim adamlarından Kadı Hasan Efendi’nin oğludur. Müstakimzâde onun Üsküdarlı olduğunu kay­detmekte ise de Esad Efendi Kadıköy’de doğdu­ğunu ve babası ile birlikte oraya yerleştiğini bil­dirmektedir. Musikide ilk derslerini Kadıköylü Gevrekzâde Mustafa Efendi’den aldı. Daha sonra zamanın diğer musikişinaslarından da fayda­lanarak kendini yetiştirdi. Sultan IV. Mehmed devrinin tanınmış sanatkârları arasında yer aldı. Kaynaklarda çoğu din dışı yirminin üzerinde beste yaptığı belirtilirse de günümüze biri dini olmak üzere üç eseri ulaşmıştır.

Bu madde DİA (I, s. 528)’dan alınmıştır.

Nuri ÖZCAN

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.