Ahi Bayezid kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/27/2015 0

Ahi Bayezid kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (Ayaş) Orhan Bey dönemde (1324-1362) yaşadığı anlaşıl­maktadır. Bu sırada Ahi Elvan adında bir de oğlu vardı. Ahi Elvan, babasına ait başta Ayaş’taki Ahi Bayezid Çiftliği olmak üzere vakıf yerleri tasarru­funda bulundurmakta idi.

Mehmet Ali HACIGÖKMEN

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

AHİ BAYEZİD (KAZABAD)

Tokat’ın Kazabad (Pazar) nahiyesinde doğan Ahi Bayezid’in babası İvaz Hüseyin’dir. Oğlu ise Çelebi Mehmed ve II. Murad devri Osmanlı vezir ve mima­rı Hacı İvaz Paşa’dır. Hayatı ve faaliyetleri hakkında kaynaklarda pek bilgi yer almamaktadır. Mezarı, Hacı İvaz Paşa’nın Tokat’ın Pazar nahiyesi yakınında Beyobası mevkiinde yaptırdığı manzumede bu­gün harap bir haldedir. Tokat Müzesi’ne nakledilen mezar kitâbesinde “Hazâ merkadu’s-saîdi’ş-Şehid, Ahî Bayezid bin İvaz nevverallahu kabrihi” (Bu me­zar, mutlu şehid İvaz oğlu Ahi Bayezid’indir, Allah kabrini nurlandırsın) ifadesiyle iki satırlık bir yazı yer almaktadır. Ayaktaşı mevcut olmadığı için vefat tarihi belli değildir. 758 (1357) tarihinde vefat etti­ğine dair görüşler ileri sürülmektedir.

Ali AÇIKEL

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.