Ahi Ayna kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/27/2015 0

Ahi Ayna kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 763 / 1362) Eretnalılar döneminin ileri gelen emîrlerindendir. Bu beyliğe bağlı olarak Erzincan’da hüküm sür­müş ve faaliyetlerini Erzurum ve Bayburt’a kadar genişletmiştir. Esterâbâdî’nin Bezm u Rezm isimli eserinde Erzincan’ı satın aldığının ifade edilmesi, onun yörenin nüfuzlu emirlerinden olduğuna işa­ret etmektedir. Emirliği sırasında civardaki bazı Hıristiyan ülkelerine karşı akınlarda bulunan Ahi Ayna, 1348 yılında Akkoyunlu Tur Ali Bey ve Bay­burt Emiri Mehmed Rikâbdâr ile birlikte Trabzon seferine katılmıştır. 762 (1360-1361) yılında ise Gürcistan üzerine bir sefer düzenleyerek Ahalsıhı, Samsıhı ve Azgur gibi belde ve kaleleri fethetmiştir. Bu seferden kısa bir süre sonra da vefat etmiştir.

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.