Ahi Ali kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/27/2015 0

Ahi Ali kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Konya’nın tanınmış Ahilerinden idi. Hayatına dair yeterli bilgi bulunmamakla birlikte Sultan Veled (ö. 1312) zamanında yaşadığı anlaşılmak­tadır. Ahmed Eflâkî (ö. 1360), Ahi Ali’nin Konya’daki rindlerin liderlerinden Ahi Ahmed’in oğlu olduğunu ve onun Sultan Veled’e tam bir sami­miyetle bağlanarak Mevleviliğe intisap ettiğini belirtir.

İsmail ÇİFTCİOĞLU

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

AHİ ALİ

Ahi Ali, 708 (1309) tarihli vakfiye kaydına göre, Zile’de bir vakıf tesis etmişti. Vakfiyede vakıf kurucusu, Ahi Ali bin el-merhûm Emîr Hüseyin bin el-merhûm Aytemür olarak ifade edilir. Va­kıf akarı olan Devecisaray köyünün 1/5 hissesi, Şeyh Mu’ineddin’in Zile’de bina ettirdiği zaviyeye aitti. Vakfın tevliyeti ise Şeyh Mu’ineddin’in oğlu Şeyh Edhem’in erkek evlatlarına şart koşulmuş­tu. Muhtemelen bu vakıf, Osmanlı döneminde Zile’de bulunan Edhem Çelebi Zaviyesi vakfına dönüşmüştü. 1574’te Edhem Çelebi Zaviyesi vakfının akar yerleri arasında Ahi Ali vakfının akarı olan Deveci köyü de yer almaktaydı. Zavi­yenin daha sonraki devirlerde de varlığını devam ettirdiği görülmektedir.

Ali AÇIKEL

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.