Ahi Ali Dulûzî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/27/2015 0

Ahi Ali Dulûzî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ahi Ali Dulûzî, XIV yüzyılda Erdebil şehrinde ya­şadı. Asıl mesleği çömlekçilik olan Ahi Ali, hem şehrin önde gelen Ahi liderlerinden hem de Şeyh Safiyeddin Erdebilî’nin müridlerinden idi. Bu bağlamda Şeyh Safi’nin mürşidliği döneminde onun en yakın yandaşlarından biri oldu. Nitekim Şeyh Safi’nin hayatını anlatan Safvetü’s-Safâ ve Şeyh Safi Tezkiresi gibi önemli kaynaklar­da Ahi Ali’nin isminin sık sık geçtiği, dönemin birçok olaylarında Şeyh Safi’nin yanında yer aldığı ve ona eşlik ettiği görülür. Bu bakımdan Şeyh Safi, mühim bir mesele hakkında istişare­de bulunacağı ve karar vereceği zaman Ahi Ali ile mutlaka görüşürdü. Ayrıca Safeviyye sûfî tarikatı mensuplarının kendi aralarındaki ilişkilerinde ve meselelerinin hoşgörü ortamı içinde çözüm­lenmesinde aktif bir rol oynardı. Ahi Ali’nin bu vasıflarda olması, Erdebil Ahilerinin Safeviyye tarikatına bağlanmasında ve bu tarikatın yöneti­minde önemli bir rol üstlendiğini gösteriyor.

Namiq MUSALI

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.